http://farsiup.com/images/uvh4fljhnjpueyoy49.png

فراخوان شناسایی و جذب نیروی قراردادی نظافتچی شهرستان ها

فراخوان شناسایی و جذب نیروی قراردادی نظافتچی شهرستان ها

شرکت آسان سازان مشهد برنده مناقصه آبان ماه سال 1394 دانشگاه علوم پزشکي مشهد در نظر دارد جهت ارائه خدمات نظافتچي در واحدهاي تحت پوشش دانشگاه مذکور(شهرستان هاي باخرز، بردسکن، تايباد، چناران، خليل آباد، خواف، درگز، رشتخوار، سرخس، طرقبه و شانديز، فريمان، قوچان، کاشمر و کلات)، دارندگان مدرک تحصيلي ديپلم و واجد شرايط در رشته شغلي نظافتچي را شناسائي و از طريق برگزاري آزمون يا مصاحبه و يا هر دو، بصورت قراردادي دعوت به همكاري نمايد....

  • نویسنده: zahra.majidpoor
  • تاریخ: 11-10-1348, 03:30
  • بازدیدها: 12 223