http://farsiup.com/images/uvh4fljhnjpueyoy49.png

ثروت گرانبها

ثروت گرانبها

زمانی کزروس به کورش بزرگ گفت: چرا از غنیمت های جنگی چیزی را برای خود برنمی داری و همه را به سربازانت می‌بخشی؟ کورش گفت: اگر غنیمت های جنگی رانمی بخشیدیم الان دارایی من چقدر بود؟! کزروس عددی را با معیار آن زمان.......

  • نویسنده: مجتبی
  • تاریخ: 11-10-1348, 03:30
  • بازدیدها: 2 412