http://farsiup.com/images/uvh4fljhnjpueyoy49.png

حدیث روز

حدیث روز

بسم الله الرحمن الرحیم امام علی علیه السلام : ما جَفَّتِ الدُّموعُ إلّا لقَسوةِ القلوبِ، و ما قَسَتِ القلوبُ إلّا لِكَثْرةِ الذُّنوبِ؛ چشمها نخشكيد مگر بر اثر سخت دلى و دلها سخت نشد مگر به سبب گناه زياد....

  • نویسنده: reza-karimi
  • تاریخ: 11-10-1348, 03:30
  • بازدیدها: 1 230
روز نسیم مهر(روز حمایت از خانواده زندانیان)

روز نسیم مهر(روز حمایت از خانواده زندانیان)

5خرداد روز نسیم مهر (روز حمایت از خانواده زندانیان) پنجم خردادماه مصادف با روز ملی حمایت از خانواده زندانیان درحالی گرامی داشته می شود که این خانواده ها در معرض انواع آسیب های اجتماعی، فرهنگی، روانی و اقتصادی قرار دارند. بدون تردید اکثریت قریب به اتفاق خانواده های زندانیان را که هیچ نقشی در ارتکاب جرم ازسوی فرد بزهکار نداشته اند باید در زمره اولین قربانیان جرم و جنایت در جامعه به حساب آورد. بر اساس تحقیقات صورت گرفته اکثر خانواده های زندانیان، نیازمند حمایت مبرم هستند. گرچه نهادهای حمایتی درحد بضاعت خود به این خانواده ها خدمات ارائه می کنند اما فقدان نظام جامع حمایتی و کمبود اعتبارات، شرایط دشواری را برای زندگی روزمره آنان به وجود آورده است؛ به نحوی که حتی در غالب...

  • نویسنده: reza-karimi
  • تاریخ: 11-10-1348, 03:30
  • بازدیدها: 2 911