http://farsiup.com/images/uvh4fljhnjpueyoy49.png

روز شورا

روز شورا

« و امرهم شوری بينهم » سپاس و ثنای بی حد بر خالقی که به لطف استقرار مستحکم جمهوری اسلامی ايران و در راستای احترام و اکرام به شخصيت و هويت انسان و مردم عزيز ايران نهادی به نام شورای اسلامی در اين کشور شکل گرفت. مشورت يکی از ارکان مهم سلامت تصميم گيری هاست. بنا به فرمايش پيامبر اعظم (ص) « هيچ قومی مشورت نکردند جز آنکه به بهترين امور هدايت يافتند»....

  • نویسنده: reza-karimi
  • تاریخ: 11-10-1348, 03:30
  • بازدیدها: 3 928
پیشینه شورا

پیشینه شورا

پیشنه تاریخی شوراها در طول تاریخ رویکرد بشر به مشورت و تبادل نظر با صاحبان فکر و تجربه، پیشینه ای به اندازه زندگی اجتماعی او دارد. انسانها در حل مشکلات و راهیابی به نظرهای صائب در حیطه زندگی فردی و اجتماعی همواره به سنت مشورت متوسل شده اند. حاکمان و پادشاهان، با به خدمت گرفتن افراد خردمند و فرزانه از رأی و اندیشه آنان برای رهایی از بن بست های سیاسی- اجتماعی و اداره امور بهره مند می شوند....

  • نویسنده: reza-karimi
  • تاریخ: 11-10-1348, 03:30
  • بازدیدها: 6 820