http://farsiup.com/images/uvh4fljhnjpueyoy49.png

بزرگداشت شیخ بهایی

بزرگداشت شیخ بهایی

روزبزرگداشت شيخ بهايی سوم اردیبشهت ماه، مصادف است با روز بزرگداشت شیخ بهایی. بهاءالدین محمد بن‏ حسین عاملی، معروف به شیخ بهائی (۸ اسفند ۹۲۵ خورشیدی، بعلبک - ۸ شهریور ۱۰۰۰ خورشیدی، اصفهان) دانشمند نامدار قرن دهم و یازدهم هجری است که در فلسفه، منطق، هیئت و ریاضیات تبحر داشت و سرآمد دوران خود بود.از شيخ بهايی در حدود ۹۵ کتاب و رساله در سیاست،...

  • نویسنده: reza-karimi
  • تاریخ: 11-10-1348, 03:30
  • بازدیدها: 1 171