http://farsiup.com/images/uvh4fljhnjpueyoy49.png

» » بازدید دهیار و اعضای شورای اسلامی روستا و شورای قنات از محل قنات درحال لایروبی

بازدید دهیار و اعضای شورای اسلامی روستا و شورای قنات از محل قنات درحال لایروبی

 
 

بازدید دهیار و اعضای شورای اسلامی روستا و شورای قنات از محل قنات درحال لایروبی

 

بازدید دهیار و اعضای شورای اسلامی روستا و شورای قنات از محل قنات درحال لایروبی

 

بازدید دهیار و اعضای شورای اسلامی روستا و شورای قنات از محل قنات درحال لایروبی

 

بازدید دهیار و اعضای شورای اسلامی روستا و شورای قنات از محل قنات درحال لایروبی

 

بازدید دهیار و اعضای شورای اسلامی روستا و شورای قنات از محل قنات درحال لایروبی

 

بازدید دهیار و اعضای شورای اسلامی روستا و شورای قنات از محل قنات درحال لایروبی

 

بازدید دهیار و اعضای شورای اسلامی روستا و شورای قنات از محل قنات درحال لایروبی

 

 
 
طی گزارش بدست آمده از نماینده قنات متأسفانه از بستر بالایی قنات برداشت شن مخلوط جهت  مصارف جاده ای و خیابان های شهرک صنعتی و کارخانه ها در سالهای گذشته انجام شده که منجر به ایجاد  گودالی عظیم در بستر بالایی قنات شده که در زمستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   این محل پر از آب می شود  این حجم زیاد آب موجب ریزش قنات و مسدود شدن آن می شود .  متاسفانه بعد از یک سال از تذکر به مسئولین کارخانه ها در پی پر کردن این گودال ولی تاکنون هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته است.
 یکی دیگر از معضلات ؛ هدایت آبهای فاضلاب کارخانه ها به سمت قنات می باشد. متاسفانه برای این موضوع هم تا کنون هیچ گونه اقدامی از سوی مسئولین کارخانه ها انجام نشده با توجه به اینکه همه میدانند که در پایین دست کارخانه ها قنوات روستاها علی الخصوص قنات روستای فروتقه وجود دارد .

بازدید دهیار و اعضای شورای اسلامی روستا و شورای قنات از محل قنات درحال لایروبی

 

بازدید دهیار و اعضای شورای اسلامی روستا و شورای قنات از محل قنات درحال لایروبی

 

بازدید دهیار و اعضای شورای اسلامی روستا و شورای قنات از محل قنات درحال لایروبی

 

بازدید دهیار و اعضای شورای اسلامی روستا و شورای قنات از محل قنات درحال لایروبی

 

بازدید دهیار و اعضای شورای اسلامی روستا و شورای قنات از محل قنات درحال لایروبی

 

بازدید دهیار و اعضای شورای اسلامی روستا و شورای قنات از محل قنات درحال لایروبی

 

بازدید دهیار و اعضای شورای اسلامی روستا و شورای قنات از محل قنات درحال لایروبی

 

بازدید دهیار و اعضای شورای اسلامی روستا و شورای قنات از محل قنات درحال لایروبی

 

بازدید دهیار و اعضای شورای اسلامی روستا و شورای قنات از محل قنات درحال لایروبی

 

بازدید دهیار و اعضای شورای اسلامی روستا و شورای قنات از محل قنات درحال لایروبی

 

بازدید دهیار و اعضای شورای اسلامی روستا و شورای قنات از محل قنات درحال لایروبی

 

بازدید دهیار و اعضای شورای اسلامی روستا و شورای قنات از محل قنات درحال لایروبی

 

بازدید دهیار و اعضای شورای اسلامی روستا و شورای قنات از محل قنات درحال لایروبی

 

بازدید دهیار و اعضای شورای اسلامی روستا و شورای قنات از محل قنات درحال لایروبی

 

بازدید دهیار و اعضای شورای اسلامی روستا و شورای قنات از محل قنات درحال لایروبی

 

 
 
 

  • نویسنده: zahra.majidpoor
  • نظرات: 0
  • بازدیدها: 369
  • تاریخ: 1-09-1395, 08:52

پیام سیستم

جهت ارسال نظر، ابتدا در سیستم لاگین کنید.