http://farsiup.com/images/uvh4fljhnjpueyoy49.png

1 2
صفحه قبل صفحه بعد
سه چیز مهم

سه چیز مهم

  سه چیز مهم ! سه چیز را با احتیاط بردار : قدم, قلم, قسم سه چیز را پاک نگهدار: جسم, لباس, خیال از سه چیز خود را نگهدار: افسوس, فریاد, نفرین کردن سه چیزرا بکار بگیر : عقل, همت, صبر اما سه چیز را آلوده نکن : قلب, زبان, چشم سه چیز را هیچگاه و هیچوقت فراموش نکن: خدا, مرگ, دوست خوب وقتی راه رفتن آموختی، دویدن بیاموز و دویدن که آموختی ، پرواز را --------------------- راه رفتن بیاموز، زیرا راه هایی که می روی جزیی از تو می شود و سرزمین هایی که می پیمایی بر مساحت تو اضافه می کند --------------------- دویدن بیاموز ، چون هر چیز را که بخواهی دور است و هر قدر که زودباشی، دیر --------------------- و پرواز را یاد بگیر نه برای اینکه از زمین جدا باشی، برای...

 • نویسنده: zahra.majidpoor
 • تاریخ: 11-10-1348, 03:30
 • بازدیدها: 304
صدای پایش آمد

صدای پایش آمد

• صدای پایش آمد راه را گم کردم ره را گم کردم ...ودرآن ظلمت شب صدای باد...نسیم،چنان سیلی برصورتم خورد چشمامنم می دود...نمی بیند خاری در پایم فرو رفت بر زمین افتادم راه را گم کردم چه کنم؟ می دوم یکباره صدایی ندارم ولی من میخوانم...می خوانم یاری رسان هیچ کس نشنید...هیچ نفهمید که کجاماندم من...چه کنم تنهایم؟ او می آید دیر زمانی است که بامدادان به شوق رسیدن به پا می خیزیم وشامگاهان راباغم فراق تو به پایان میبریم سالهاست که رنج انتظارت رابه دوش می کشیم واحساسی درقلبمان می گویدتنها توهستی که مونس مایی....

 • نویسنده: reza-karimi
 • تاریخ: 11-10-1348, 03:30
 • بازدیدها: 3 454
داستانک زیبا

داستانک زیبا

چوپانی ماری را از میان بوته های آتش گرفته نجات داد و در خورجین گذاشته و به راه افتاد . چند قدمی که گذشت مار از خورجین بیرون آمده و گفت : به گردنت بزنم یا به لبت ؟ چوپان گفت : آیا سزای خوبی این است ؟ مار گفت : سزای خوبی بدی است ......

 • نویسنده: reza-karimi
 • تاریخ: 11-10-1348, 03:30
 • بازدیدها: 3 520
اثرات پزشكي نماز- تاثیرات نماز بر روح و جسم انسان

اثرات پزشكي نماز- تاثیرات نماز بر روح و جسم انسان

اثرات پزشكي نماز- تاثیرات نماز بر روح و جسم انسان 1- یافته های جدید درباره سجده کردن هر اندازه که محور طولی انسان کاهش یابد، میزان در معرض اشعه‌های الکترومغناطیسی قرار گرفتن او نیز کم می‌شود. در زمان سجده کردن هم محور طولی انسان و هم به دنبال آن میزان تاثیرگذاری الکتریسیته‌ها کم می‌شود و سپس عمل تخلیه از طریق تماس پیشانی با زمین صورت می‌گیرد، البته در زمان سجده به دلیل آنکه دیگر نقاط بدن هم با زمین ارتباط می‌یابند، عمل تخلیه آسان تر انجام می‌شود و انسان از بیماری‌های روحی، جسمی و حتی سرطان در امان می‌ماند. شیوه درست تخلیه الکتریسیته‌ی بدن به همان شیوه‌ای است که انسان در زمان نماز گزاردن دارد و به سوی مکه نماز می‌خواند، چرا که این حالت بهترین حالت است و شخص احساس آرامش و...

 • نویسنده: reza-karimi
 • تاریخ: 11-10-1348, 03:30
 • بازدیدها: 3 276
تعطیل

تعطیل

یک وقتای باید روی یک تکه کاغذ بنویسی" تعطیل" است و بچسپانی پشت شیشه افکارت باید به خودت استراحت بدهی دراز بکشی" دستهایت را زیر سرت بگذاری به آسمان خیره شوی" و بیخیال سوت بزنی در دلـت بخنــدی به تمام افـکاری که پشت شیشه ی ذهنت صف کشیده اند آن وقت با خودت بگویی بگذار منتـظـر بمانند…...

 • نویسنده: reza-karimi
 • تاریخ: 11-10-1348, 03:30
 • بازدیدها: 847
چگونه استرس نداشته باشیم

چگونه استرس نداشته باشیم

1- شتاب زده تصمیم گیری نکنید. اگر هنگام تصمیم گیری آگاهی کافی ندارید، تصمیم نگیرید. می توانید بسیاری از تصمیم گیری ها را به حالت تعلیق درآورید. تا زمانی که تمام جوانب کار را به خوبی در نظر نگرفته اید صبر کنید. هرگز تصور نکنید اگردر یک حراجی خرید نکنید، فرصت بسیار مناسبی را از دست داده اید. صبر داشته باشید . تا زمانی که از مساله ای اطمینان کامل پیدا نکرده اید موافقت خود را اعلام نکنید. 2- بپذیرید که گاهی اوقات زندگی می تواند بسیار سخت و آزار دهنده باشد. اهمیتی ندارد که تا چه اندازه در زندگی تان برنامه ریزی می کنید، یا تصور می کنید که تمام برنامه ریزی هایتان قرین موفقیت می شود. باور داشته باشید که برخی اتفاقات موجبات حیرت، ناراحتی یا دلخوری شما را فراهم می آورد و شما...

 • نویسنده: reza-karimi
 • تاریخ: 11-10-1348, 03:30
 • بازدیدها: 2 994
نکته روز

نکته روز

سرعت آهو 90 کیلومتر در ساعت است در حالی که سرعت شیر 57 کیلومتر در ساعت است پس چطور آهو طعمه ی شیر می شود؟ . . . . ترس آهو از شکار شدن باعث می شود که او برای سنجش فاصله اش با شیر مدام به پشت سر نگاه کند و به خاطر همین سرعتش بسیار کم می شود تا جایی که شیر می تواند به او برسد! یعنی اگر آهو به پشت سرش نگاه نکند طعمه ی شیر نمی شود! اگر آهو به سرعت خود ایمان داشته باشد همانگونه که شیر به نیرویش ایمان دارد هیچگاه طعمه ی شیر نمی شود ! این قصه ی خیلی از ما آدم ها هم هست اگر به خودمان ایمان نداشته باشیم و در طول زندگی همیشه به پشت سر نگاه کنیم و به مرور خاطرات گذشته بپردازیم هم از زندگیمان عقب می مانیم و هم آینده را از دست می دهیم. (( از زندگی لذت ببرید و خوش بین باشید ))...

 • نویسنده: reza-karimi
 • تاریخ: 11-10-1348, 03:30
 • بازدیدها: 2 846
هفت پند مولانا

هفت پند مولانا

""هفت پند مولانا"" شب باش : در پوشیدن خطای دیگران زمین باش : در فروتنی خورشیدباش : در مهر و دوستی کوه باش : در هنگام خشم و غضب رودباش : در سخاوت و یاری به دیگران دریاباش : در کنار آمدن با دیگران خودت باش : همانگونه که می نمایی.....

 • نویسنده: reza-karimi
 • تاریخ: 11-10-1348, 03:30
 • بازدیدها: 4 183
1 2
صفحه قبل صفحه بعد